ONS ADRES
Hanswijkstraat 17, 2800 Mechelen

Dr. RIFFI Abdellatif, Huisarts 0487 413 667
Dr. FAIK Aicha, Huisarts 0485 271 503
Mevr. ZARIOUH Malika, Psychotherapeut 0468 105 211
Mev. BEN ABDESLAM Hanan , Vroedvrouw - Acupuncturist 0472 460 075
Mevr. Van Vreckem Rosette, Medische pedicure 0498 505 752

Nuttige linksWachtdienst huisartsen 1733  
Apotheek van wacht 0903 99 000 www.apotheek.be
Tandarts van wacht 0903 39 969  
Antigifcentrum 070 245 245 www.antigifcentrum.be
Zelfmoordpreventielijn 0800 15 800 www.preventiezelfdoding.be